• LỚP TẬP HUẤN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC MẦM NON

  LỚP TẬP HUẤN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC MẦM NON

 • Ngày 27/5/2021 tại Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Chúc mừng Tiến sĩ - Giảng viên chính Nguyễn Thị Kiều được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non

  Ngày 27/5/2021 tại Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Chúc mừng Tiến sĩ - Giảng viên chính Nguyễn Thị Kiều được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non

 • THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC MẦM NON NĂM 2021

  THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC MẦM NON NĂM 2021

 • HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC