Thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động đào tạo trực tuyến đối với các lớp đào tạo hình thức vừa làm vừa học, học kỳ hè năm học 2020 - 2021 của Nhà trường, tập thể CB-GV của Khoa GD TH-MN đã rất chủ động, tích cực trong việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động giảng dạy trên hệ thống E-Learning của Trường. Để tăng sự tương tác và tạo hứng thú cho học viên với hình thức học tập mới, nhiều giảng viên đã rất sáng tạo trong việc thiết kế các bài tập trắc nghiệm, khảo sát, diễn đàn, phân nhóm, chơi trò chơi online,.... và đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía học viên. Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hoạt động dạy học trực tuyến của CB-GV trong Khoa.