LỄ BÀN GIAO NGÔI NHÀ 5000 ĐỒNG CHO ĐOÀN VIÊN NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT - LỚP ĐHGDMN20B

 LỄ BÀN GIAO "NGÔI NHÀ 5000 ĐỒNG" CHO ĐOÀN VIÊN NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT - LỚP ĐHGDMN20B

Sáng ngày 18/5/2022, tại Phường An Bình A, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Đoàn công tác Trường Đại học Đồng Tháp cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức buổi Lễ bàn giao Ngôi nhà 5.000 đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ĐHGDMN20B, Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non với tổng kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Mô hình "Ngôi nhà 5000 đồng" là một mô hình có ý nghĩa hết sức thiết thực được BTV Đoàn trường Đại học Đồng Tháp triển khai từ năm 2010 đến nay. Đây là ngôi nhà thứ 67 (được bàn giao kể từ năm 2010) và ngôi nhà thứ 3 trong năm 2022 được bàn giao tính tới thời điểm hiện tại.
 
 
            Trích nguồn từ Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp.