💯𝐊𝐄̂́𝐓 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐃𝐀̂́𝐔 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝟒👏

💯𝐊𝐄̂́𝐓 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐃𝐀̂́𝐔 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝟒👏

⛳️Vậy là sau 4 tuần diễn ra, cuộc thi “Dấu chân tình nguyện” đã chính thức khép lại. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên đến từ các Khoa (từ ngày 06/7-30/7/2022). Ban Tổ Chức đã nhận được trên 120 tác phẩm dự thi ở cả 2 phần thi "Chiến sĩ tình nguyện" và "Khoảnh khắc tình nguyện".

⛳️Với ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn, cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp và tìm ra: 4 tác phẩm ấn tượng nhất tuần ở phần thi "Radio", 15 tác phẩm "Chiến sĩ tình nguyện", 4 tác phẩm ấn tượng nhất tuần ở phần thi "Ảnh", 16 tác phẩm "Khoảnh khắc tình nguyện" và 1 tập thể có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

⛳️Ban tổ chức xin chúc mừng các Tác giả/Nhóm tác giả đã đạt giải trong cuộc thi và cảm ơn sự hưởng ứng của tất cả các bạn tham gia, tương tác với các bài dự thi.

⛳️Ban Tổ chức cũng xin cảm Ban Giám khảo đã dành nhiều thời gian và tâm sức để tìm ra những tác phẩm ấn tượng.
 

 

Nguồn: Tuổi trẻ Đồng Tháp