Chuẩn đầu ra Đại Học Giáo dục Tiểu học

Chuẩn đầu ra Đại Học Giáo dục Tiểu học

CHUẨN ĐẦU RA

 1. Thông tin chung về Ngành học
 1. Tên Ngành đào tạo

- Tên tiếng Việt: Giáo dục Tiểu học

- Tên tiếng Anh: Primary Education

 1. Trình độ đào tạo: Đại học
 2. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngành Giáo dục Tiểu học có đủ năng lực đảm nhận:

 • Giảng dạy tại các trường tiểu học;
 • Chuyên viên quản lí ngành GDTH ở các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT;
 • Cán bộ quản lí các trường tiểu học;
 • Chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục.
 1. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học các chương trình sau đại học như: Thạc sĩ, Tiến sĩ;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn về giáo dục tiểu học và các lĩnh vực có liên quan.
 1. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên ra trường có khả năng:

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học ở trường tiểu học;
 • Quản lí hoạt động chuyên môn ở các trường tiểu học;
 • Chuyên viên quản lý chuyên môn và các hoạt động khác ở các phòng giáo dục, sở giáo dục.
 • Tự nghiên cứu và tiếp tục học tập để có trình độ cao hơn.
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên sẽ đạt được các yêu cầu sau đây:

1. Kiến thức

 • Nắm được các kiến thức cơ bản về tư tưởng chính trị, pháp luật nhà nước, văn hóa xã hội;
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về tâm lý, giáo dục lứa tuổi học sinh tuổi học;
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về toán học, văn học, tiếng việt, tự nhiên và xã hội;
 • Nắm được các kiến thức cơ bản về lĩnh vực kỹ thuật, nghệ thuật, giáo dục thể chất liên quan đến dạy học ở bậc học tiểu học;
 • Nắm được những kiến thức cơ bản, lý luận PPDH bộ môn về toán học, văn học, tiếng việt, tự nhiên và xã hội và các kiến thức bổ trợ vào việc thiết kế, tổ chức quá trình giảng dạy ở trường tiểu học;
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực;
 • Nắm vững phương pháp tích hợp các lĩnh vực giáo dục môi trường, kĩ năng sống, giáo dục giới tính trong quá trình dạy học ở tiểu học.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

- Có khả năng thiết kế kế hoạch dạy học, giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, nội dung giáo dục và đặc điểm trình độ nhận thức của người học.

- Có khả năng tổ chức có hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương thông qua dạy học các môn học ở tiểu học.

- Có khả năng nhận thức được bối cảnh xã hội, xu thế phát triển của giáo dục tiểu học và nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào hoạt động giáo dục, dạy học ở tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Có khả năng phân tích, đánh giá được sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và xác định những nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tiểu học; sử dụng được một số phần mềm thông dụng để tổ chức dạy học, đánh giá kết quả dạy học, giáo dục bổ trợ cho hoạt động nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm.

- Có khả năng phát triển chương trình, nghiên cứu chương trình sách giáo khoa ở bậc tiểu học

- Có khả năng tự học và tự nghiên cứu.

- Vận dụng phù hợp kiến thức thu thập được từ các đợt thực tế, thực tập sư phạm để giảng dạy ở các trường tiểu học, Cao đẳng và Đại học phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

2.2 Kỹ năng mềm

Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác với các đối tác liên quan đến việc thực hiện dạy học và giáo dục sinh tiểu học.

3. Về phẩm chất đạo đức

- Có ý thức giá trị nghề nghiệp trong dạy học;

- Yêu thích và truyền lòng yêu thích môn học cho học sinh;

- Kiên nhẫn, sáng tạo trong quá trình dạy học;

- Có ý thức hoàn thiện cá nhân và nâng cao hiệu quả dạy học.

4. Ngoại ngữ và tin học

Sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh và tin học theo quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Đồng Tháp.