Đội ngũ giảng viên

Lê Thị Tuyết Trinh
Tiến sĩ

Lê Thị Tuyết Trinh

Phó trưởng Bộ môn GDTH
Kiều Thị Hoa Lê
Thạc sĩ

Kiều Thị Hoa Lê

Quản lý học tập CQ
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Thạc sĩ

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Quản lý học tập KCQ
Trần Thị Kim Thúy
Thạc sĩ

Trần Thị Kim Thúy

Quản lý sinh viên ngành Mầm non
Trần Văn Triều
Cử nhân

Trần Văn Triều

Quản lý TB&PBM
Nguyễn Ngọc Liễu Giao
Thạc sĩ

Nguyễn Ngọc Liễu Giao

Văn Thư