Đội ngũ giảng viên

Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ

Đỗ Văn Hùng

Giảng viên
Dương Huy Cẩn
Tiến sĩ

Dương Huy Cẩn

Giảng viên
Hoàng Nhị Bình
Thạc sĩ

Hoàng Nhị Bình

Giảng viên
Trần Thị Giao Xuân
Thạc sĩ

Trần Thị Giao Xuân

Tổ trưởng Công Đoàn
Trương Công Vĩnh Khanh
Thạc sĩ

Trương Công Vĩnh Khanh

Bí thư LCĐ khoa GDTHMN
Nguyễn Thị Trúc Minh
Tiến sĩ

Nguyễn Thị Trúc Minh

Giảng viên