More than 5,000+ courses for develop your skill

Xem chi tiết

More than 5,000+ courses for develop your skill

Xem chi tiết

More than 5,000+ courses for develop your skill

Xem chi tiết

More than 5,000+ courses for develop your skill

Xem chi tiết

More than 5,000+ courses for develop your skill

Xem chi tiết

More than 5,000+ courses for develop your skill

Xem chi tiết

About

Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh, chuẩn đầu ra ngành, cơ hội việc làm ngành giáo dục Tiểu học.

Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh ngành giáo dục Mầm non

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh, chuẩn đầu ra ngành, cơ hội việc làm ngành giáo dục Mầm non.

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Văn nghệ của khoa GDTHMN năm 2023

Văn nghệ của khoa GDTHMN năm 2023

Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Định hướng tương lai

Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Định hướng tương lai

Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học - Định hướng tương lai

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023

KHOA TIỂU HỌC MẦM NON TỔ CHỨC 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA VÀ 40 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

KHOA TIỂU HỌC MẦM NON TỔ CHỨC 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA VÀ 40 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

KHOA TIỂU HỌC MẦM NON TỔ CHỨC 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA VÀ 40 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Hỗ trợ người học

 • icon

  Chương trình được kiểm định

  Chương trình đào tạo (CTĐT) Giáo dục tiểu học trình độ đại học hệ chính quy đạt chứng nhận kiểm định chất lượng

 • icon

  Dịch vụ hỗ trợ

  Hoạt động đoàn hội, hướng nghiệp,câu lạc bộ kỹ năng....

 • icon

  Thư viện

  - Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, Tài liệu nội sinh gồm: giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học,....- Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp- Tài liệu sưu tầm từ các trang tài liệu miễn phí có uy tín.

SINH VIÊN

HỌC VIÊN NÓI GÌ?

Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp đã khơi nguồn sáng tạo cho tôi trên con đường nghiên cứu khoa học

Nguyễn Hoàng Long

Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp đã khơi nguồn sáng tạo cho tôi trên con đường nghiên cứu khoa học

Lê Vân

Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp đã khơi nguồn sáng tạo cho tôi trên con đường nghiên cứu khoa học

Hà Thái Thủy Lam