Giới thiệu Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non

Khoa Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp có lịch sử hình thành từ Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp (thành lập ngày 26/12/1975 theo quyết định của Bộ Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đến tháng 4/1989, Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp được hợp nhất với Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp, toàn bộ Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp được đổi thành Khoa Trung học có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học cho tỉnh Đồng Tháp.

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tiểu học - Mầm non Trường Đại học  Đồng Tháp có lịch sử hình thành từ Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp (thành lập ngày 26/12/1975 theo quyết định của Bộ Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đến tháng 4/1989, Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp được hợp nhất với Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp, toàn bộ Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp được đổi thành Khoa Trung học có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học cho tỉnh Đồng Tháp.
Từ tháng 8/1993 đến tháng 5/1998, khoa Trung học được sát nhập vào khoa Tự nhiên và khoa Giáo dục của trường.
Tháng 6/1998, do yêu cầu đổi mới công tác đào tạo giáo viên các cấp học gắn với mục tiêu đào tạo ngành nghề, các ngành đào tạo giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non được tách ra thành Khoa Tiểu học - Mầm non và tiếp tục phát triển cho đến nay.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Tiểu học - Mầm non đã đào tạo và bồi dưỡng cho trên 10 ngàn giáo viên Tiểu học và trên 2000 giáo viên Mầm non ở các trình độ từ Trung cấp đến Đại học.
Từ năm học 2003-2004, ngoài đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non có trình độ CĐSP, Khoa đã bắt đầu thực hiện đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ Đại học Sư phạm. Từ năm học 2005 – 2006, Khoa thực hiện đào tạo giáo viên Mầm non trình độ Đại học Sư phạm.
Với thành tích đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường, từ năm học 1999 – 2000 đến nay, Khoa Tiểu học - Mầm non liên tục hằng năm được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
- Năm học 2007 – 2008 , được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Bộ (Quyết định số 2596/QĐ-BGDĐT, ngày 26/03/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) và được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen (Quyết định số 2905/QĐ/BGDĐT ngày 13/04/2009)
- Năm 2008, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh (Quyết định số 229/QĐ-UBND.KT, ngày 31/03/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
-Năm 2009, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh (Quyết định số 285/QĐ-UBND.KT, ngày 11/06/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
- Năm học 2009 – 2010, được Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp cơ sở (Quyết định số 543/QĐ-ĐHĐT, ngày 24/09/2010)
- Năm học 2010 – 2011, được Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp cơ sở (Quyết định số 536/QĐKT-ĐHĐT, ngày 22/08/2011)
2.  Chức năng
Quản lý hành chính cấp cơ sở về các mặt nhân sự; tài sản; nội dung chương trình; phương pháp đào tạo và chất lượng đào tạo; bồi dưỡng giáo viên ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp; nghiên cứu khoa học theo quy định tại Điều 41 của Điều lệ Trường Đại học và phân cấp của Hiệu trưởng nhà trường.
3. Nhiệm vụ
1.  Tham gia xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trình độ đại học và cao đẳng Giáo dục tiểu học; trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp Giáo dục mầm non.
2.  Chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong đào tạo giáo viên ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non của nhà trường.
3.  Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các bộ môn thuộc ngành giáo dục tiểu học và mầm non.
4.  Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các môn học thuộc các ngành đào tạo giáo viên tiểu học và mầm non theo quy định của nhà trường.
5.  Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và Giáo dục mầm non các tỉnh  khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khác ngoài khu vực.
6.  Quản lí cán bộ, giảng viên các tổ bộ môn và sinh viên hệ chính qui tập trung, hệ vừa làm vừa học thuộc khoa.
7.  Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị do nhà trường giao để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo.
8.  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa.
9.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc khoa.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

Tác giả bài viết: Khoa THMN

Nguồn tin: Khoa THMN