Ban chấp hành Đảng bộ

* Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục 

Đ/c Lê Thị Mai An               - Bí thư

Đ/c Lê Thị Kim Anh           - Phó Bí thư

Đ/c Lê Ánh Nguyệt           - Đảng ủy viên

Đ/c Trần Đức Hùng          -Đảng ủy viên

Đ/c Trần Thị Giao Xuân   - Đảng ủy viên

Có 3 chi bộ trực thuộc:

Chi bộ Giáo dục Tiểu học

Đ/c Trần Đức Hùng - Bí thư

Đ/c Nguyễn Thị Kiều  - Phó Bí thư

Đ/c Huỳnh Thị Trúc Giang - Chi ủy viên

Đ/c Lê Thị Mai An - Chi ủy viên

Chi bộ Giáo dục Mầm non

Đ/c Lê Thị Kim Anh - Bí thư
 
   Đ/cLê Thị Thanh Sang  - Phó Bí thư

Đ/c Trần Nguyễn Thị Như Mai - Chi ủy viên

Chi bộ Trường THSP Mầm non Hoa Hồng

Đ/c Lê Ánh Nguyệt  - Bí thư
Đ/c  Trần Thảo Nhi  - Chi ủy viên