Cơ cấu tổ chức tại Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều

Trưởng Khoa

Ths Lê Thị Mai An

Phó trưởng khoa

 

 

  

TS Lê Thị Kim Anh

Phó trưởng khoa

TS  Trần Đức Hùng

Trưởng bộ môn GDTH

TS  Lê Thị Tuyết Trinh

Phó trưởng bộ môn GDTH

  

ThS  Lê Thị Thanh Sang

Phó trưởng bộ môn GDMN