Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-SGDĐT ngày 04/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các trung tâm GDTX năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 195/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các trung tâm GDTX năm học 2021-2022

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 188, chia ra:

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: 02 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32: 17 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Giáo viên THPT hạng III - Mã số V.07.05.15: 109 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008: 09 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Kế toán viên - Mã số 06.031: 07 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Kế toán viên trung cấp - Mã số 06.032: 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Y sỹ hạng IV - Mã số V.08.03.07: 09 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Thư viện viên hạng III - Mã số V.10.02.06: 04 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm - Mã số V.07.02.20: 15 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Quản trị viên hệ thống hạng IV - Mã số V.11.06.15: 15 chỉ tiêu

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo, nếu có nguyện vọng vào công tác tại một trong các trường THPT, THCS-THPT, trường NDTKT, trung tâm GDTX thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) và hồ sơ kèm theo tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 20/01/2022

Các nội dung khác có liên quan, cá nhân cần nghiên cứu kỹ theo Thông báo số 195/TB-SGDĐT

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Tháp