Giáo trình do giảng viên của Khoa phối hợp biên soạn

Giáo trình do các nhà khoa học trong nước phối hợp với Nhóm tác giả là CB-GV của Khoa biên soạn gồm:
TS. Nguyễn Thị Kiều - Trưởng Khoa
TS. Lê Thị Tuyết Trinh - Phó Trưởng Bộ môn GD Tiểu học
TS. Lê Duy Cường - Giảng viên
TS. Nguyễn Thị Trúc Minh - Giảng viên
TS. Phạm Thị Kim Châu - Giảng viên