Kế hoạch số 721/KH-ĐHĐT xét và công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022, Trình độ: đại học, cao đẳng; Hình thức đào tạo: chính quy