Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu để tuyển sinh chính quy năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp