Tổ chức thi các môn năng khiếu để tuyển sinh chính quy năm 2022 các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, sư phạm Âm nhạc (Đợt 2, ngày 17/8/2022)