GIẢNG VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON THAM GIA BUỔI TẬP HUẤN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Một số hình ảnh buổi tham gia tập huấn thiết kế bài giảng do phòng đào tạo tổ chức