KHOA TIỂU HỌC MẦM NON TỔ CHỨC 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA VÀ 40 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Khoa GDTHMN long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 20 thành lập trường và 40 ngày hiến chương nhà giáo 
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của buổi lễ: