Giảng viên Khoa GD Tiểu học - Mầm non tham gia hỗ trợ giám sát thử nghiệm Chương trình Giáo dục mầm non mới tại Đồng Tháp

            Căn cứ Công văn Số 661/VKHGDVN-GDMN ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc cử cán bộ, giảng viên hỗ trợ giám sát thử nghiệm Chương trình Giáo dục mầm non mới, Trường Đại học Đồng Tháp đã cử 03 (ba) giảng viên thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non tham gia hỗ trợ giám sát thử nghiệm Chương trình Giáo dục mầm non mới tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Từ ngày 28, 29/11/2022, Đoàn công tác gồm cán bộ cấp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, 03 Phòng Giáo dục và Đào tạo có các trường mầm non tham gia thử nghiệm Chương trình GDMN mới và 03 giảng viên của Khoa GD Tiểu học - Mầm non đã có buổi làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 03 trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gồm:
1) Trường mầm non Tổ Ong Vàng - TP.  Cao Lãnh
2) Trường mầm non Hướng Dương - TP. Sa Đéc
3) Trường mầm non Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng
Đoàn công tác đã họp thống nhất nội dung và chương trình triển khai, hỗ trợ và giám sát việc thử nghiệm Chương trình GDMN mới theo kế hoạch chung. Bên cạnh đó, Đoàn đã tham quan, khảo sát điều kiện cơ sở vật chất - đội ngũ giáo viên/CBQL của các trường mầm non tham gia thử nghiệm; dự 03 hoạt động giáo dục thử nghiệm theo Chương trình GDMN mới được tập huấn.
Trong tháng 12/2022, đoàn công tác gồm 03 giảng viên của Khoa sẽ phụ trách hỗ trợ giám sát thử nghiệm tại 03 trường mầm non nói trên và sẽ phụ trách gửi các báo cáo bằng văn bản về Việc Khoa học Giáo dục Việt Nam theo quy định.
Một số hình ảnh của Đoàn công tác:


Đoàn công tác họp thống nhất chương trình làm việc tại Đồng Tháp

Đoàn công tác dự giờ hoạt động khám phá của trẻ tại Trường Mầm non Tổ Ong Vàng - Tp. Cao LãnhĐoàn công tác làm việc cùng với Phòng GD TP. Sa Đéc, CBQL và GVMN Trường MN Hướng Dương (TP. Sa Đéc)


Đoàn công tác làm việc cùng với Phòng GD TP. Sa Đéc, CBQL và GVMN Trường MN Hướng Dương (TP. Sa Đéc)Đoàn công tác làm việc cùng với Phòng GD Huyện Tân Hồng, CBQL và GVMN Trường MN Tân Hộ Cơ (Huyện Tân Hồng)


Đoàn công tác dự giờ làm quen với biểu tượng Toán của trẻ tại Trường Mầm non Tân Hộ Cơ (Huyện Tân Hồng)

Tin, ảnh: Kim Anh