Sinh viên Khoa GD Tiểu học - Mầm non tham gia Hội thao sinh viên cấp Trường

Sinh viên Khoa GD Tiểu học - Mầm non tham gia Hội thao sinh viên cấp Trường, năm 2022
Kết quả chung cuộc:
Giải Ba chạy điền kinh nữ
Giải Ba đánh cầu lông đôi nữ
Giải Ba đánh cầu lông đôi nam nữ
Giải Ba bơi nữ
Giải Ba bóng chuyền nữ
Giải Nhì bóng đá nữ
Giải Ba toàn đoàn
Giải khuyến khích Hội thi nhảy cổ động "Cheer leading"
Một số hình ảnh các hoạt động: