NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐÃ ĐƯỢC NHẬN CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TIN VUI NGÀY CUỐI NĂM 2022:
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP ĐÃ ĐƯỢC NHẬN CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
CHÚC MỪNG NHÀ TRƯỜNG, CHÚC MỪNG KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỦ LỰC: GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ GIÁO DỤC MẦM NON.
Link: https://qao.dthu.edu.vn/post/id-1354