Văn nghệ của khoa GDTHMN năm 2023

Khoa Giáo dục tiểu học mầm non đã tham gia hội thi bài hát truyền thống năm 2022-2023 cấp trường 
Kết quả Đạt giải nhất tam ca, giải nhất múa độc lập, giải nhất hát múa
Giải III: đơn ca
Giải II: chương trình 
Sau đây một số hình ảnh đạt giải của hội thi văn nghệ cấp trường